Soru ve Sorunlarınız için;

çekinmeden bana yazabilirsiniz...

Change language

Uykuyla İlgili Solunum Hastalıkları

Uykuyla İlgili Solunum Hastalıkları

Uyku, organizmanın çevreyle iletişiminin , çeşitli uyaranlarla geri döndürülebilir biçimde, geçici, kısmi ve periyodik olarak kesilmesidir.Uykuda solunum bozuklukları , uyku sırasında solunum paternindeki değişikliklere bağlı olarak gelişen ve bu hastalarda morbidite ve mortalitenin artmasına yol açan klinik tablolardır.

Uykuda Solunum Bozuklukları :

• Basit Horlama
• Üst solunum yolu rezistansı sendromu ( UARS)
• Obstrüktif uyku apne sendromu ( OSAS)
• Santral uyku apne sendromu (CSAS)
• Obezite – hipoventilasyon sendromu (OHS)
• Overlap sendromu ( OVS ) olarak sınıflandırılmıştır.

Uykuda solunum bozuklukları; obstrüktif uyku apne sendromu, santral uyku apne sendromu ve uykuyla ilişkili hipoventilasyon sendromu olarak sınıflanmaktadır. En sık karşılaştığımız obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) için risk faktörleri; şişmanlık, ileri yaş, erkek cinsi, sigara ve alkol tüketimi, genetik faktörler olarak sıralanabilir.
 
Horlama, tanıklı apne(uykuda solunum durması), gündüz aşırı uykululuk, sabah yorgunluğu,yetersiz uyku, karakter değişikliği, dikkat dagınıklığı, impotans gibi bulgular OSAS yönünden inceleme gerekliliğini gösterir. Polisomnografi tanıda altın standarttır.
 
Tedavi edilmediği durumda; kalp ritim problemleri, sistemik hipertansiyon, kalp krizi, diyabet, inme ve hatta uykuda ani ölümlere yol açabilir.