Soru ve Sorunlarınız için;

çekinmeden bana yazabilirsiniz...

Change language

Solunum Fonksiyon Testi - SFT

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT)

Akciğer fonksiyon testleri olarak ta bilinen solunum fonksiyon testleri, akciğerlerinizin ne kadar iyi çalışıp çalışmadığını ölçmek için kullanılır. Bu testler nefes darlığı gibi yakınmaları olan hastalarda hastalıkların tanısında yardımcı laboratuvar incelemesidir.Doktorlar bu testi astım, pulmoner fibrozis(akciğer dokusunun sertleşmesi), KOAH hastalıklarında(kronik obstrüktif akciğer hastalığı) gibi durumlarda tanıyı desteklemek amacıyla kullanırlar.

Solunum fonksiyon testleri laboratuarında; Akciğerlere giren ve çıkan hava volümü (hacmini) istirahatte, zorlu nefes alıp verme esnasında ve egzersizde ölçülür ve testi yapılan kişiden elde edilen değerler ile aynı yaşta, cinste, boyda kişilerden elde edilen değerlerle karşılaştırılır.

Akciğerlere giren hava solunum yollarında belli bir hızla akciğerlere ulaşır. Trafikte yollar daraldığında burada akmakta olan trafikteki araçların hızları azalır. Solunum yollarında darlık olduğunda giren ve özellikle çıkan hava hızı azalır. Bunu göstermek için. akciğerlerimiz tam dolu iken, ilk 1 saniyede çıkarılan maksimum hava miktarı (FEV1) ölçülür.

Solunum Fonksiyon Testi:
- Nefes darlığı, hırıltı veya uzun süren öksürük şikayetlerinde
- Astım veya KOAH (Kronik Bronşit, Amfizem) tanısı konulması ve bu hastalıkların birbirinden ayırımında,
- Tanısı konmuş KOAH, astım, kalp yetersizliği ve solunum kaslarını tutan hastalıkların seyrinin ve tedavinin etkinliğinin izlenmesinde,
- Solunumsal hastalığı nedeniyle maluliyet değerlendirmesinde
- Akciğer hastalığı gelişme riski olan kişi ya da grupların taranmasında (Örneğin sigara içenler, maden ocaklarında çalışanlar, çalıştığı ortamda zararlı gaz soluyan işçiler),
- Genel anestezi alacak ve ameliyata bağlı solunumsal komplikasyon risklerinin önceden belirlenmesi ve riskli hastalarda ameliyat öncesi dönemde gerekli olan tedbirleri almak için,
- Doğumsal ya da sonradan oluşmuş göğüs deformitelerinin (şekil bozukluklarının) solunuma etkisini araştırmak amacıyla yapılır.

Solunum Fonsiyon Testi'nin riskli olduğu durumlar:
-Geçirilmiş miyokart infarktüsü,
-Kontrolsüz hipertansiyon,
-Yeni göz ameliyatı geçirenler,
-Akciğer ve batın ameliyatı geçirmiş,şiddetli ağrısı olan hastalar,
-Solunum sistemi enfeksiyonu olanlar,
Bu gibi durumlarda test öncesi hastaların teknisyeni bilgilendirmesi gereklidir.