Soru ve Sorunlarınız için;

çekinmeden bana yazabilirsiniz...

Change language

Akciğer Kanseri Nedir?

AKCİĞER KANSERİ NEDİR?

Akciğerlerimiz vücudumuzun ihtiyaç duyduğu oksijeni sağlayan organdır. Diğer organlar gibi akciğerimiz de birçok hücreden oluşur. Bu hücreler akciğerin normal olarak görevini yapabilmesi için ihtiyaç doğrultusunda bölünerek çoğalırlar. Yapısal olarak akciğer kanseri, normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıyla başlar.Burada oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak oranlara yayılarak (karaciğer, kemik,beyin vb. gibi) hasara yol açarlar. Bu kontrolsüz çoğalma, hücrelerin çevredeki dokuları istila etmeleri veya akciğer dışındaki organlara yayılmaları ile (metastaz) sonuçlanabilir. Tümör bir noktada kalırsa ve sınırlı büyüme gösterirse, genellikle iyi huylu (bening) kabul edilir. Akciğer kanserleri mikroskop altında izlenen hücrelerin görüntüsüne göre iki ana guruba ayrılır.

1-) Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri
Tüm akciğer kanserlerinin %75' ini oluşturur. Yassı epitel hücreli, büyük hücreli ve adeno kanser olarak üç gruptan oluşur.

2-) Küçük Hücreli Akciğer Kanseri
Daha nadir görülen bu tür, oldukça hızlı seyirlidir ve tanı konduğu zaman çoğunlukla vücudun başka bölümlerine yayılmış olarak karşımıza çıkar.

Akciğer kanseri dünya çapında en çok ölüme sebep olan kanser türü olarak gösterilmektedir. Dünyada her yıl yaklaşık 1.3 milyon kişi akciğer kanseri sebebiyle ölmektedir.Akciğer kanseri, çoğu zaman sessiz ilerlediği için hastalık geç evrede fark edilmemekte ve hastalar tedavi şanslarını önemli oranda yitire bilmektedir. Bu nedenle akciğer kanserinin temel belirtilerinin iyi bilinmesi gerekir. Akciğer kanseri olan hastaların %25’inde kanser hiçbir belirtiye neden olmamaktadır. Bu hastalar akciğer kanseri olduklarını, başka bir hastalık sebebiyle akciğer röntgeni çektirdiklerinde öğrenmektedir. Bu sebeple düzenli olarak kontrol yaptırmak akciğer kanserinin belirlenmesinde hayati öneme sahiptir. Bu %25’lik kısım dışında kalan diğer hastalarda ise yeni başlamış öksürük, göğüs bölgesinde kesif ve geçmeyen ağrı, öksürükle birlikte kan gelmesi, nefes almada güçlük, nefes alıp vermede hırıltı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Akciğer kanseri belirtileri; akciğerlerdeki tümöre bağlı olarak hastanın kanında, hormonlarında ve vücudun diğer bölgelerinde kendini gösterebilir.

Sigara içmek, genetik yatkınlık, hava kirliliği, akciğer hastalığı, madenciler, tekstil, izolasyon ve tershane işçileri,petro-kimya, baca temizleyiciler, plastik sanayi işçileri, çamaşırsuyu üreticileri, cam seramik, muşamba ve batarya işçileri akciğer kanseri risk grubuna girilmesine sebep olabilir.

Akciğer kanserinin 4 evresi vardır:
Evre 1: Hastalık sadece akciğerin küçük bir bölümündedir.
Evre 2: Hastalık en yakın lenf bezlerine veya sadece göğüs duvarına atlamıştır.
Evre 3: Her iki akciğer arasında, kalbin de yer aldığı boşluğa (mediasten) veya buradaki lenf bezlerine yayılmıştır.
Evre 4: Beyin, karaciğer, kemik, böbrek üstü bezi gibi uzak organlara yayılmıştır.